Dib u noqo

Macluumaadka Qiimaynta Sannadlaha ah

2020 - 2021 Qiimaynta Jadwalka 

Calendar Calendar:

 • Mid kasta oo ka mid ah qiimaynaha soo socda waa la qorsheeyay oo waa la qorsheeyay si loo fuliyo mid ama dhowr ka mid ah ujeedooyinka soo socda:
  • Sii macalimiinta xogta la shaqayn karo si ay uga caawiso inay daboolaan baahiyaha gaarka ah ee arday kasta 
  • Buuxi shuruudaha qandaraaska ee gobolka iyo charter 
  • La wadaag baaxaddayada iyo taxanaha qiimaynta dhammaan daneeyayaasha (qoysaska, shaqaalaha, MDE, guddiga, iwm.)

Shaxda Qiimaynta Tusmada:

Dulmarka Qiimaynta 2020-2021 (Habitaanka barashada fogaanta)

Qiimaynta Marka la eego

Qiimaynta FASTbridge

 

Imtixaanka Gobolka: MCA/MTAS

 

Horumarinta Luuqadda Ingiriisiga 

 

Xisaabta Diyaarsan ee Fasalka ku salaysan:

 

Wax-akhris-ku-salaysan: Dulmarka Qiimaynta 2020-2021

Qiimaynta Aynu Ku Samayno 

(Gobolka ama Oggoleeyaha waa loo igmaday)

Sideen ku siin karnaa qiimayntan a 

model hybrid?

Sideen ku siin karnaa qiimayntan qaab waxbarasho fog?

XAAQA Hore Xisaabta (K) & Akhriska Hore (K/1)

*1:1 maamulka

Isku-dhafka Dugsiga:

Qof ahaan u maamul


Online: 

Ballamaha loo qorsheeyay NECP si ay imtixaan u galaan

Ballamaha loo qorsheeyay NECP si ay imtixaan u galaan

Xisaabta Degdegga ah & Akhriska (1aad-8aad)

Isku-dhafka Dugsiga:

Qof ahaan u maamul


Online:  

Ballamaha loo qorsheeyay NECP si ay imtixaan u galaan

Ballamaha loo qorsheeyay NECP si ay imtixaan u galaanDEGDEG CBM-R (1aad-3aad) 

*1:1 maamulka

Isku-dhafka Dugsiga:

Qof ahaan u maamul


Online: 

Ballamaha loo qorsheeyay NECP si ay imtixaan u galaan

Ballamaha loo qorsheeyay NECP si ay imtixaan u galaan

Wax-akhrinta degdega ah (4-8aad)

(Imtixaankan waxa lagu qaadaa qalabka isla wakhtiga uu akhrinayo umana baahna 1:1 maamulka)

Isku-dhafka Dugsiga:

Qof ahaan u maamul


Online: 

Ballamaha loo qorsheeyay NECP si ay imtixaan u galaan

Ballamaha loo qorsheeyay NECP si ay imtixaan u galaan 

Xisaab, Akhriska, Sayniska MCA/MTAS

Hanuuninta gobolka

 • Haddii aan ku jirno qof ahaan ama tilmaamaha isku-dhafka ah, kuwani way dhici doonaan
 • Haddii aan ku jirno waxbarasho fog, kuwaas ma dhici doonaan

Hanuuninta gobolka

 • Haddii aan ku jirno qof ahaan ama tilmaamaha isku-dhafka ah, kuwani way dhici doonaan
 • Haddii aan ku jirno waxbarasho fog, kuwaas ma dhici doonaan

ACCESS/Alt-ACCESS

Hanuuninta gobolka

 • Haddii aan ku jirno qof ahaan ama tilmaamaha isku-dhafka ah, kuwani way dhici doonaan
 • Haddii aan ku jirno waxbarasho fog, kuwaas ma dhici doonaan

Hanuuninta gobolka

 • Haddii aan ku jirno qof ahaan ama tilmaamaha isku-dhafka ah, kuwani way dhici doonaan
 • Haddii aan ku jirno waxbarasho fog, kuwaas ma dhici doonaan

Baadhaha WIDA

Isku-dhafka Dugsiga:

Qof ahaan u maamul


Online: TBD

TBD (JWN ka hubi Douacha)

MODEL/W-APT (* JWN weydii Douacha midkee)

Isku-dhafka Dugsiga:

Qof ahaan u maamul


Online: TBD

TBD (JWN ka hubi Douacha)Dulmarka Qiimaynta 2020-2021

Qiimaynta Aynu Ku Samayno 

(Maaha Gobol/Ogolow Looma Maarmin, 

laakiin waxaa u baahan NECP)

Sideen ku siin karnaa qiimayntan a 

model hybrid?

Sideen ku siin karnaa qiimayntan qaab waxbarasho fog?

IReady Math Diagnostic 

Isku-dhafka Dugsiga:

Maamul 1:1 qof ahaan


Online: 

Ballamaha loo qorsheeyay NECP si ay imtixaan u galaan

Ballamaha loo qorsheeyay NECP si ay imtixaan u galaan

Qiimaynta Xisaabta Fasalka Diyaarsan:

 • Tigidh bixitaan maalinle ah ama hubi fahamka
 • Jeegaga Fahamka Todobaadlaha (hal cashar, ku dhawaad todobaadle, oo online lagu bixiyo iReady)
 • Hubinta Fahamka Cutubka (online gudaha iReady)

Isku-dhafka Dugsiga:

Qof ahaan u maamul


Online: 

K-8: Macallimiintu waxay ku daraan tigidhada bixitaan isku mid ah ama isku mid ah ama CFU duruusta xisaabta, macalimiintu waxay la socon karaan xogtan qaab kasta oo iyaga u shaqeeya 


K/1: waxay maamulaan hubinta fahamka iyadoo loo marayo Zoom (waxaa laga yaabaa inay u baahdaan Macallinka Taageerada si uu u jiido ardayda si ay u tijaabiyaan 1:1) 


2-8aad: Macallinku wuxuu ardayda u xilsaaray hubinta fahamka si ay ugu buuxiyaan akoonkooda iReady

Online: 

K/1: waxay maamulaan hubinta fahamka iyadoo loo marayo Zoom (waxaa laga yaabaa inay u baahdaan Macallinka Taageerada si uu u jiido ardayda si ay u tijaabiyaan 1:1)


2-8aad: Macallinku wuxuu ardayda u xilsaaray hubinta fahamka si ay ugu buuxiyaan akoonkooda iReady

Magacyada Xarfaha iyo Dhawaaqyada Xarfaha (ESGI)

* Samee qiimaynta hore ee dhammaan Magacyada Xarfaha iyo Dhawaaqyada Xarfaha inta lagu jiro booqashada guriga ee casriga ah


Qiimaynta bilaha ee xiga: 


Isku-dhafka Dugsiga:

Maamul 1:1 qof ahaan


Online: 

Maamul bishiiba inta lagu jiro jimcaha 1:1 Zooms


*Waxay joojin kartaa maamulka markay ardaydu si fiican u yaqaaniin dhammaan magacyada xarfaha iyo dhawaaqyada

* Samee qiimaynta hore ee dhammaan Magacyada Xarfaha iyo Dhawaaqyada Xarfaha inta lagu jiro booqashada guriga ee casriga ah


Qiimaynta bilaha ee xiga: 

Maamul bishiiba inta lagu jiro jimcaha 1:1 Zooms *Waxay joojin kartaa maamulka markay ardaydu si fiican u yaqaaniin dhammaan magacyada xarfaha iyo dhawaaqyada

K/1 Erayada Soo noqnoqoshada Sare (ESGI)

Isku-dhafka Dugsiga:

Maamul 1:1 qof ahaan


Online: 

K: Maamul usbuucle inta lagu jiro Jimcaha 1:1 Soo-dhoweynta 

1-aad: Maamul hal mar/cutub inta lagu jiro Jimcaha 1:1 Soo-dhoweynta

K: Maamul usbuucle inta lagu jiro Jimcaha 1:1 Soo-dhoweynta 


1-aad: Maamul hal mar/cutub inta lagu jiro Jimcaha 1:1 Soo-dhoweynta

Fasalka 1aad Hubinta Taleefannada Todobaadlaha ah (ESGI) 

Isku-dhafka Dugsiga:

Maamul 1:1 qof ahaan


Online: 

Maamul todobaadle inta lagu jiro jimcaha 1:1 Zooms 

Maamul todobaadle inta lagu jiro jimcaha 1:1 Zooms 

Rikoorada yar yar ee akhris-qoraalka ah (K-4)

* loo isticmaalo in lagu wargeliyo tilmaamaha akhriska ee la hagayo, xogta waxaa xafidaya macalimiin gaar ah 

Isku-dhafka Dugsiga:

Qof ahaan u maamul marka wax akhrintu socoto 


Online: 

Maamul inta lagu jiro casharrada akhriska ee la hagayo Zoom

Maamul inta lagu jiro casharrada akhriska ee la hagayo Zoom

Qiimaynta Heerka Akhriska ee Saddex-biloodlaha ah (K-4)

* Beddelka F&P iyo Rikoodhada Socodka Akhriska ee sanad dugsiyeedka 2020-2021 

Isku-dhafka Dugsiga: 

Saddexdii biloodba mar qof ahaan u maamul (adoo isticmaalaya qalab)


Online: 

Ku maamul saddexdii biloodba mar onlayn (shaashadda la wadaaga ardayga)

Ku maamul saddexdii biloodba mar onlayn (shaashadda la wadaaga ardayga)

Qiimaynta Toddobaadlaha ee Akhriska (3rd/4aad) 

*Kooxaha heerka fasalka waxay caado u yihiin adeegsiga Akhris Cusub ama Imtixaano Xulasho Todobaadle ah (waxay bedeli karaan usbuuc ilaa usbuuc, laakiin waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo joogto ah inta u dhaxaysa fasalada heerka fasalka) 

Isku-dhafka Dugsiga:

Qof ahaan u maamul, waxa uu noqon karaa warqad qalin-qori ama waxa lagu qaadan karaa SAVVAS qalabka  


Online:

U qoondee toddobaad kasta SAVVAS, ardaydu waxay ku qaataan qiimaynta aaladda

U qoondee toddobaad kasta SAVVAS, ardaydu waxay ku qaataan qiimaynta aaladda

Kordhi Qiimaynta Qaybta Akhriska (5-aad-8aad) 

Isku-dhafka Dugsiga:

Shakhsi ahaan ugu maamul madal Amplify 


Online: 

Ku maamul iyada oo loo marayo Amplify platform

Ku maamul iyada oo loo marayo Amplify platform

K-4 WIIL/MOY/EOY Tusaalooyinka Qorista 

* Beddelka ku meel gaadhka qoraalka ah, macalimiinta K-4 waxay doortaan saddex muunado qoraal ah oo macluumaad leh si ay u dhaliyaan qoraalka oo ay galiyaan xogta (xogta gelista TBD)

Isku-dhafka Dugsiga: 

U soo ururi BOY/MOY/EOY muunado qoraal ah shaqsi ahaan 


Online: 

Qabo BOY/MOY/EOY muunado qoraal ah oo laga soo qaatay shaqada barashada fogaanta (tusaale ardaydu sawir ka qaataan oo u dhejiyaan LMS)  

Isku-dhafka Dugsiga: 

U soo ururi BOY/MOY/EOY muunado qoraal ah shaqsi ahaan 


Online: 

Qabo BOY/MOY/EOY muunado qoraal ah oo laga soo qaatay shaqada barashada fogaanta (tusaale ardaydu sawir ka qaataan oo u dhejiyaan LMS)   

5-8 WIIL/MOY/EOY Tusaalooyinka Qorista

* Beddelka ku meel gaarka ah ee qoraalka, 5-8 macalin ayaa doorta saddex muunado qoraal ah si ay u dhaliyaan qoraal

*La xidhiidh macalinka Amplify sida ugu wanaagsan ee tan looga hirgalin karo gudaha Amplify 

Isku-dhafka Dugsiga: 

U soo ururi BOY/MOY/EOY muunado qoraal ah shaqsi ahaan 


Online: 

Qabo BOY/MOY/EOY muunado qoraal ah oo laga soo qaatay shaqada barashada fogaanta (tusaale ardaydu sawir ka qaataan oo u dhejiyaan LMS)  

Isku-dhafka Dugsiga: 

U soo ururi BOY/MOY/EOY muunado qoraal ah shaqsi ahaan 


Online: 

Qabo BOY/MOY/EOY muunado qoraal ah oo laga soo qaatay shaqada barashada fogaanta (tusaale ardaydu sawir ka qaataan oo u dhejiyaan LMS)  
Dulmarka Qiimaynta 2020-2021

Qiimaynta Aannan Samayn Sannadkan

Maxaynu u samayn waynay qiimayntan? Ma sameyn doonnaa tan mustaqbalka?

FAST SAEBRS

 • Ma hayno xogta SAEBRS taariikhi ah
 • Waxa laga yaabaa in aanu mustaqbalka qaadano qalab baadhista SEL oo ka duwan
 • Mr. Zach (shaqaale bulsheed/ADSIS faragelinta dhaqanka) ayaa isticmaali doona macalinka iyo u gudbinta Dean si uu u aqoonsado ardayda u baahan faragelinta akhlaaqda

PMJR (Eld Progress Monitoring) *JWN ka hubi Douacha

 

Ilaha & Pinnell BAS

 • BAS meel fog laguma maamuli karo 
 • Macalimiinta fasalka 1aad-8aad waxay tixraaci karaan qiyaasaha heerarka wax-akhris ee la hagayo ee ay keentay warbixinta FAST S2i si ay u helaan tilmaamaha akhriska ee la hagayo. 
 • Macalimiinta fasalka K-4aad waxay sidoo kale isticmaali doonaan rikoodhada yar-yar ee socda iyo qiimaynta online-ka ah ee saddexdii biloodlaha ah si ay ula socdaan horumarka ardayga oo ay u sheegaan tilmaamaha akhriska ee la hagayo.  
 • Waxaan dib u eegi doonaa qorshahayaga maamulka BAS ka hor sannad dugsiyeedka 2021-2022.

Rikoodhada Socodka Akhriska (K-4)

 • Macallimiintu waxay isticmaali doonaan diiwaannada yar-yar ee socda iyo qiimaynaha onlaynka ah ee saddexdii biloodlaha ah si ay ugu wargeliyaan tilmaamaha akhriska ee la hagayo oo ay ula socdaan horumarka ardayga. 
 • Macallimiinta soo laabanaya waxay weli heli karaan agabka Diiwaanka Socodka Akhriska iyo Akhriska waxaana laga yaabaa inay isticmaalaan haddii ay rabaan. 
 • Waxaan dib-u-eegis ku sameyn doonaa qorshahayaga Diiwaanada Socodka Akhriska iyo Qoraalka ka hor sannad dugsiyeedka 2021-2022. 

Imtixaanada Unugga Waddada Akhriska (3aad/4aad) 

 • Kaliya imtixaanada Reading Street todobaadle ah ayaa la isticmaali doonaa sanadkan. 
 • Waxaan dib u eegi doonaa qorshahayaga imtixaanada cutubyada Reading Street ka hor sannad dugsiyeedka 2021-2022. 

Ku-meel-gaadhka Qorista 

 • Bedelka ku meel gaadhka qoraalka, macalimiintu waxay jiidi doonaan BOY/MOY/EOY muunado qoraal ah, buundo iyaga oo isticmaalaya qoraal, oo geli doona xogta (system TBD). Qiimaynta Marka la eego

 

WIIL/ Dhicis

MOY/Jiilaal

EOY/Guga

Unug kasta

Todobaadle

Sida Loo Baahan Yahay

Xisaabta hore & Akhriska hore

X

X

X

     

Xisaab & Akhris

X

X

X

     

CBM-R

X

X

X

     

AUTOReading

X

X

X

     

SAEBRS

X

X

X

     

Xisaab, Akhriska, Sayniska MCA/MTAS

   

X

     

ACCESS/Alt-ACCESS

 

X

       

Baadhaha WIDA

X

       

X

MODEL/W-APT

X

       

X

PMJR

       

X

 

IReady Diagnostic

X

X

X

     

Qiimaynta Xisaabta Fasalka Diyaarsan

     

X

X

X

F&P BAS

X

       

X

K LN & LS (ESGI)

X

       

X

K/1 HFW (ESGI)

     

X (1aad)

X (Kinder)

 

Hubinta dhawaaqyada toddobaadlaha ee 1aad (ESGI) 

       

X

 

Rikoorada Yaryar ee Raadka Akhriska

         

X

Rikoodhada Socodka Akhriska 

         

X

Akhriska Waddada Toddobaadle iyo Qiimaynta Cutubka

     

X

X

 

Kordhi Akhriska 5-8 Qiimaynta Cutubka

     

X

 

X

Ku-meel-gaadhka Qorista

X

X

X

     

Qiimaynta Habboon ee Macalimiinta (FAST)

 

Jadwalkani waxa uu tusinayaa qiimaynaha loo isticmaalo heerarka fasalkee.

 

Kinder

Marka hore

Labaad

Saddexaad

Afaraad

Shanaad

Lix

Todobaad

Sideedaad

hore Xisaabta

X

               

Akhriska hore

X*

X*

             

Xisaab

 

X

X

X

X

X

X

X

X

Akhriska

 

X

X*

X*

X*

X*

X*

X*

X*

CBM-R

 

X

X*

X*

         

AUTOReading

       

X*

X*

X*

X*

X*

SAEBRS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 • Waxay muujinaysaa Qiimaynta Akhriska Raadraaca Degdegga ah.DEGDEG – Akhriska iyo Xisaabta

Sharaxaada Qiimeynta

 • Akhriska iyo Xisaabta waa akhriska la qabsiga iyo qiimaynta xisaabta ee la maamulo fasallada 1-8
 • Tani waa qiimeyn heer qaran ah. 
 • Akhriska waxa lagu bixiyaa isla fadhigii AUTOReading ee fasallada 4-8.

Ujeedada Qiimaynta

 • Loo isticmaalo in lagu muujiyo kobaca sanadka iyo sanadka ilaa sanadka
 • Loo isticmaalo in lagu baaro Nidaamkeena Tiered Multi-Tiered ee Taageerada waxqabadyada, iwm.
 • Loo adeegsaday iyadoo lala kaashanayo CBM-R (2-3) iyo AUTOReading (4-8) si loo dhaliyo qiyaas wax-akhris la hagayo
 • Looga baahan yahay maalgelinta barnaamijka ADIS 
 • Waxaa looga baahan yahay maamulaha dugsiga charter
 • Warbixinnada lala wadaago qoysaska shirarka Dayrta iyo gu'ga

Xaggee xogta lagu kaydiyaa?

 • Dhammaan xogta laga helay dhammaan qiimaynaha Fastbridge waxa lagu kaydiyaa mareegaha Fastbridge. 
 • Dhammaan xogta qiimaynta Fastbridge waxaa la mid ah nidaamka maaraynta xogta Waxqabadka Waxqabadka Dugsiga.

Waa maxay tilmaamaha heerka fasalka?

 • Kuwaas waxaa laga heli karaa nidaamka FASTbridge.

Waa maxay warbixinnada la heli karo?

 • Warbixinada waxaa laga soo saaray oo lagu xareeyay nidaamka Fastbridge.

Goorma ayaa kuwaas la maamulaa?

Daaqadaha

Dayrta

7/27/20 - 10/1/20

Jiilaalka

11/30/20 - 12/18/20

Guga

5/17/21 - 6/3/21


Isku xirka jadwalka faahfaahsan ee shaqaalaha

Sidee loo maamulaa?

 • Shakhsi ahaan qalabka (fasalka oo dhan ayaa isku mar tijaabin kara ama waxay samayn karaan kooxo yaryar)

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

 • ~ 20 - 60 daqiiqo arday kasta

Yaa maamula qiimaynta?

 • Macalimiinta diiwaanka ayaa ka mas'uul ah maamulida qiimeynta.
 • Iskuduwaha Waxbarashada Gaarka ah ayaa mas'uul ka ah iskudubarid dhammaan kooxaha yaryar iyo imtixaanada shakhsi ahaaneed ee ardayda IEPs haddii Macallinka Diiwaanku aanu awoodin inuu maamulo qiimaynta.
 • Waxbarashada guud iyo horumarinta Luqadda Ingiriisiga macallimiinta waxay codsan karaan guri imtixaan koox yar ama mid gaar ah kiis ku salaysan iyagoo isticmaalaya foomka Guryaha Kooxda Yaryar ee google. Codsiyada waa in lagu soo gudbiyaa wakhtiga kama dambaysta ah ee la soo dhejiyay si Isuduwaha Qiimaynta Degmadu u qorsheeyo maamulka koox yar. Haddii codsiga la soo gudbin waayo wakhtiga kama dambaysta ah, macalinka ayaa mas'uul ka ah maamulida imtixaanka.

Halkee laga helaa qiimaynta?

 • Dhammaan agabka waxaa laga helaa www.fastbridge.org
  • Weydii Joanna WN haddii aad u baahan tahay gelid (shaqaale kaliya)DEGDEG – Xisaabta hore iyo Akhriska hore

Sharaxaada Qiimeynta

 • 1:1 qiimaynta akhris-qoraalka iyo xisaabta
 • EarlyReading waxaa loo maamulaa dhammaan fasalada kindergarten iyo fasalka koowaad
 • EarlyMath waxaa loo maamulaa dhammaan ardayda xanaanada
 • Tani waa qiimeyn heer qaran ah. 

Ujeedada Qiimaynta

 • Loo isticmaalo in lagu muujiyo kobaca sanadka iyo sanadka ilaa sanadka
 • Loo isticmaalo in lagu baaro Nidaamkeena Tiered Multi-Tiered ee Taageerada waxqabadyada, iwm.
  • Loo isticmaalo in lagu wargeliyo go'aan gaarista u-qalmitaanka iyo meelaynta Reading Corps 
 • EarlyReading waxa loo isticmaalaa in lagu dhaliyo Warbixinta Faragelinta 
 • Looga baahan yahay maalgelinta barnaamijka ADIS 
 • Waxaa looga baahan yahay maamulaha dugsiga charter
 • Looga baahan yahay in si Wanaagsan wax loogu akhriyo ee Fasalka Saddexaad ee Disleksiya 
 • Warbixinnada lala wadaago qoysaska shirarka Dayrta iyo gu'ga

Xaggee xogta lagu kaydiyaa?

 • Dhammaan xogta laga helay dhammaan qiimaynaha Fastbridge waxa lagu kaydiyaa mareegaha Fastbridge. 
 • Dhammaan xogta qiimaynta Fastbridge waxaa la mid ah nidaamka maaraynta xogta Waxqabadka Waxqabadka Dugsiga.

Waa maxay jaangooyooyinka heerka fasalka?

 • Isku xirka bartilmaameedyada hore ee Akhriska
 • Isku xirka bartilmaameedyada hore ee Xisaabta

Waa maxay warbixinnada la heli karo?

 • Warbixinada waxaa laga soo saaray oo lagu xareeyay nidaamka Fastbridge.

Goorma ayaa kuwaas la maamulaa?

Daaqadaha

Dayrta

9/14/20 - 10/1/20 (daaqadaha hore ee dayrta 2020)

Jiilaalka

11/30/20 - 12/18/20

Guga

5/17/21 - 6/3/21

Sidee loo maamulaa?

 • Mid-ka-mid ah

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

 • ~ 7 daqiiqo imtixaankiiba (~3-5 imtixaan maado kasta)
 • ~20-30 daqiiqo ardaygiiba

Yaa maamula qiimaynta?


(Qorshaha maamulka 2020-2021 waa la beddeli doonaa iyadoo lagu salaynayo qaabka dugsiga)

 • Macallimiinta Taageerada Waxbarashada ayaa maamula qiimayntan inta lagu jiro daaqadaha imtixaannada  
  • Kooxda AST waxay isku dubbaridaysaa 1:1 imtixaanada K/1 ardayda dhigata Akademiyada Luuqada/WIN wakhtiga lagu jiro akadeemiyada Luuqada/WIN block 
  • Kooxda AST waxay isku dubbaridaan 1:1 ardayda K/1 ee sameeya maaha tag Akademiyada Luuqada/WIN wakhtiyada kale ee maalinta
   • Kooxda AST ma baraan kooxahooda kale usbuuca ugu horeeya ee daaqad kasta oo FAST ah si ay u dhamaystiraan 1:1 qiimaynta. 

Halkee laga helaa qiimaynta?

 • Dhammaan agabka waxaa laga helaa www.fastbridge.org
  • Weydii Joanna WN haddii aad u baahan tahay gelid (shaqaale kaliya)

 

FAST – Akhriska Qiyaasta Ku Salaysan Manhajka (CBM-R)

Sharaxaada Qiimeynta

 • 1:1 qiimaynta faseexnimada heerka fasalka degdega ah
 • Loo maamulo dhammaan ardayda fasalada 1-3 si loo xisaabiyo erayada saxda ah ee loo akhriyay daqiiqaddii qoraalka heerka fasalka.
 • Ardeydu waxay akhriyaan saddex tuduc oo heer fasal ah, natiijaduna waa dhexdhexaadka saddexda tuduc.
 • Loo adeegsaday iyadoo lala kaashanayo aReading si loo dhaliyo Warbixinta Faragelinta (s2i) oo ay ku jirto qiyaas akhriska la hagayo iyo heerarka qaamuuska.
 • Tani waa qiimeyn heer qaran ah. 

Ujeedada Qiimaynta

 • Loo isticmaalo in lagu muujiyo kobaca sanadka iyo sanadka ilaa sanadka
 • Loo isticmaalo in lagu baaro Nidaamkeena Tiered Multi-Tiered ee Taageerada waxqabadyada, iwm.
  • Loo isticmaalo in lagu wargeliyo go'aan gaarista shahaadooyinka Reading Corps iyo meelaynta fasalka 1aad - 3aad 
 • Loo adeegsaday iyadoo lala kaashanayo aReading si loo dhaliyo qiyaas wax-akhris oo la hagayo
 • Looga baahan yahay maalgelinta barnaamijka ADIS 
 • Waxaa looga baahan yahay maamulaha dugsiga charter
 • Looga baahan yahay in si Wanaagsan wax loogu akhriyo ee Fasalka Saddexaad ee Disleksiya 
 • Warbixinnada lala wadaago qoysaska shirarka Dayrta iyo gu'ga
  • WARBIXINTA QOYSKA? 

Xaggee xogta lagu kaydiyaa?

 • Dhammaan xogta laga helay dhammaan qiimaynaha Fastbridge waxa lagu kaydiyaa mareegaha Fastbridge. 
 • Dhammaan xogta qiimaynta Fastbridge waxaa la mid ah nidaamka maaraynta xogta Waxqabadka Waxqabadka Dugsiga.

Waa maxay jaangooyooyinka heerka fasalka?

 • Isku xirka bartilmaameedyada CBM-R

Waa maxay warbixinnada la heli karo?

 • Warbixinada waxaa laga soo saaray oo lagu xareeyay nidaamka Fastbridge.

Goorma ayaa kuwaas la maamulaa?

Daaqadaha

Dayrta

9/14/20 - 10/1/20 (daaqadaha hore ee dayrta 2020)

Jiilaalka

11/30/20 - 12/18/20

Guga

5/17/21 - 6/3/21

Sidee loo maamulaa?

 • Mid-ka-mid ah

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

 • ~5 daqiiqo imtixaankiiba (3 marin hal daqiiqo ah)

Yaa maamula qiimaynta?


(Qorshaha maamulka 2020-2021 waa la beddeli doonaa iyadoo lagu salaynayo qaabka dugsiga)

 • Macallimiinta Taageerada Waxbarashada ayaa maamula qiimayntan inta lagu jiro daaqadaha imtixaannada  
  • Kooxda AST waxay isku dubbaridaysaa 1:1 imtixaanada K/1 ardayda dhigata Akademiyada Luuqada/WIN wakhtiga lagu jiro akadeemiyada Luuqada/WIN block 
  • Kooxda AST waxay isku dubbaridaan 1:1 ardayda K/1 ee sameeya maaha tag Akademiyada Luuqada/WIN wakhtiyada kale ee maalinta
   • Kooxda AST ma baraan kooxahooda kale usbuuca ugu horeeya ee daaqad kasta oo FAST ah si ay u dhamaystiraan 1:1 qiimaynta. 

Halkee laga helaa qiimaynta?

 • Dhammaan agabka waxaa laga helaa www.fastbridge.org
  • Weydii Joanna WN haddii aad u baahan tahay gelid (shaqaale kaliya)


DEGDEG – AUTOReading

Sharaxaada Qiimeynta

 • AUTOReading waa qiimayn heer-fasal gaar ah oo la maamulo fasalada 4-8 taaso ka baadha ardayda si ay u codeeyaan, aqoonsiga kelmad iyo ereyada fasalka 4 iyo aqoonsiga kelmad, decoding, la mid ah, iyo qaab-dhismeedka fasalada 5-8.
 • Tani waa qiimeyn heer qaran ah. 
 • AUTOReading waxa lagu bixiyaa isla fadhi la mid ah akhrinta fasalada 4-8.

Ujeedada Qiimaynta

 • Loo isticmaalo in lagu baaro Nidaamkeena Tiered Multi-Tiered ee Taageerada waxqabadyada, iwm.
 • Loo adeegsaday iyadoo lala kaashanayo aReading (4-8) si loo dhaliyo Warbixinta Faragelinta (s2i) oo ay ku jiraan qiyaasaha wax-akhrinta iyo heerarka qaamuuska.

Xaggee xogta lagu kaydiyaa?

 • Dhammaan xogta laga helay dhammaan qiimaynaha Fastbridge waxa lagu kaydiyaa mareegaha Fastbridge. 
 • Dhammaan xogta qiimaynta Fastbridge waxaa la mid ah nidaamka maaraynta xogta Waxqabadka Waxqabadka Dugsiga.

Waa maxay tilmaamaha heerka fasalka?

 • Isku xirka AUTOReading bartilmaameedyada

Waa maxay warbixinnada la heli karo?

 • Warbixinada waxaa laga soo saaray oo lagu xareeyay nidaamka Fastbridge.

Goorma ayaa kuwaas la maamulaa?

Daaqadaha

Dayrta

9/14/20 - 10/1/20 (daaqadaha hore ee Dayrta 2020)

Jiilaalka

11/30/20 - 12/18/20

Guga

5/17/21 - 6/3/21


Isku xirka jadwalka faahfaahsan ee shaqaalaha

Sidee loo maamulaa?

 • Shakhsi ahaan qalabka (fasalka oo dhan ayaa isku mar tijaabin kara ama waxay samayn karaan kooxo yaryar)

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

 • ~15 daqiiqo marka lagu daro Akhriska

Yaa maamula qiimaynta?

 • Macallimiinta diiwaanka ayaa mas'uul ka ah inay ku maamulaan qiimeynta isla fadhiga sida aReading.
 • Iskuduwaha Waxbarashada Gaarka ah ayaa mas'uul ka ah iskudubarid dhammaan kooxaha yaryar iyo imtixaanada shakhsi ahaaneed ee ardayda IEPs haddii Macallinka Diiwaanku aanu awoodin inuu maamulo qiimaynta.
 • Waxbarashada guud iyo horumarinta Luqadda Ingiriisiga macallimiinta waxay codsan karaan guri imtixaan koox yar ama mid gaar ah kiis ku salaysan iyagoo isticmaalaya foomka Guryaha Kooxda Yaryar ee google. Codsiyada waa in lagu soo gudbiyaa wakhtiga kama dambaysta ah ee la soo dhejiyay si Isuduwaha Qiimaynta Degmadu u qorsheeyo maamulka koox yar. Haddii codsiga la soo gudbin waayo wakhtiga kama dambaysta ah, macalinka ayaa mas'uul ka ah maamulida imtixaanka.

Halkee laga helaa qiimaynta?

 • Dhammaan agabka waxaa laga helaa www.fastbridge.org
  • Weydii Joanna WN haddii aad u baahan tahay gelid (shaqaale kaliya)DEGDEG - SAEBRS

*Qiimayntan waa la hakiyay sannad dugsiyeedka 2020-2021 sababtuna tahay waxbarashada fogaanta. 

Sharaxaada Qiimeynta

 • FAST SAEBRS waa 19 shay oo kombuyuutar ku salaysan cabirka qiimaynta ardayda bulsheed, tacliin, iyo dabeecadaha shucuureed. 
 • Macallimiintu waxay dhammaystireen qiimaynta dhammaan ardayda K-8.

Ujeedada Qiimaynta

 • Loo isticmaalo in lagu baaro Nidaamkeena Tiered Multi-Tiered ee Taageerada waxqabadyada, iwm.

Xaggee xogta lagu kaydiyaa?

 • Dhammaan xogta laga helay dhammaan qiimaynaha Fastbridge waxa lagu kaydiyaa mareegaha Fastbridge. 
 • Dhammaan xogta qiimaynta Fastbridge waxaa la mid ah nidaamka maaraynta xogta Waxqabadka Waxqabadka Dugsiga.

Waa maxay tilmaamaha heerka fasalka?

 • Geli bartilmaameedyada loo isticmaalo si loo go'aamiyo haddii ardaydu khatar ku jiraan.

Waa maxay warbixinnada la heli karo?

 • Warbixinada waxaa laga soo saaray oo lagu xareeyay nidaamka Fastbridge.

Goorma ayaa kuwaas la maamulaa?

N/A ee 2020-2021

Sidee loo maamulaa?

 • Macallinku wuxuu dhammaystiray qiimaynta nidaamka FASTBridge.

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

 • ~5 daqiiqo arday kasta; macalinka ayaa tan dhameeya, ma aha ardayga.

Yaa maamula qiimaynta?

 • Macalimiinta diiwaanka ayaa ka mas'uul ah maamulida qiimeynta.

Halkee laga helaa qiimaynta?

 • Dhammaan agabka waxaa laga helaa www.fastbridge.org
  • Weydii Joanna WN haddii aad u baahan tahay gelid (shaqaale kaliya)Xisaabta fasalka diyaarka ah/iReady

IReady Diagnostic

Sharaxaada Qiimeynta

 • Qiimayn la-qabsi ah oo loogu talagalay in lagu siiyo macallimiinta aragti waxqabad leh oo ku saabsan baahiyaha ardayga ee xisaabta.
 • Dhammaan ardayda K-8 waxay qaataan qiimayntan.

Ujeedada Qiimaynta

 • Si loo siiyo macalimiinta xogta si ay u wargeliyaan tilmaamaha iyo in la meeleeyo ardayda jidkooda gaarka ah ee waxbarashada nidaamka online iReady.

Xaggee xogta lagu kaydiyaa?

 • Xogta waxa lagu kaydiyaa nidaamka iReady onlaynka ah.

Waa maxay tilmaamaha heerka fasalka?

 • Kuwaas waxaa laga heli karaa Xisaabta Fasalka Diyaarsan.

Waa maxay warbixinnada la heli karo?

 • Warbixinnada waxaa laga soo saaray oo lagu xareeyay nidaamka iReady onlayn ah.

Goorma ayaa kuwaas la maamulaa?

Daaqadaha

Dayrta

7/29/20 - 10/1/20

Jiilaalka

11/30/20 - 12/18/20

Guga

5/17/21 - 6/3/21

Sidee loo maamulaa?

 • Shakhsi ahaan qalabka (fasalka oo dhan ayaa isku mar tijaabin kara ama waxay samayn karaan kooxo yaryar)

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

 • 45-75 daqiiqo, oo lagu sameeyo fadhiyo badan iyadoo ku xiran baahida koritaanka ardayga inta lagu jiro sanadka

Yaa maamula qiimaynta?

 • Macalimiinta diiwaanka ayaa ka mas'uul ah maamulida qiimeynta.
 • Iskuduwaha Waxbarashada Gaarka ah ayaa mas'uul ka ah iskudubarid dhammaan kooxaha yaryar iyo imtixaanada shakhsi ahaaneed ee ardayda IEPs haddii Macallinka Diiwaanku aanu awoodin inuu maamulo qiimaynta.
 • Waxbarashada guud iyo horumarinta Luqadda Ingiriisiga macallimiinta waxay codsan karaan guri imtixaan koox yar ama mid gaar ah kiis ku salaysan iyagoo isticmaalaya foomka Guryaha Kooxda Yaryar ee google. Codsiyada waa in lagu soo gudbiyaa wakhtiga kama dambaysta ah ee la soo dhejiyay si Isuduwaha Qiimaynta Degmadu u qorsheeyo maamulka koox yar. Haddii codsiga la soo gudbin waayo wakhtiga kama dambaysta ah, macalinka ayaa mas'uul ka ah maamulida imtixaanka.
 • Maamulka xilliga dayrta waxaa laga yaabaa inay saameeyaan qorshayaasha kadiska ah ee barashada fogaanta ee la xidhiidha masiibada caalamiga ah.

Halkee laga helaa qiimaynta?

 • Qiimaynta ayaa diyaar u ah shaqaalaha nidaamka onlaynka ah ee iReady.
Qiimaynta Xisaabta Fasalka Diyaarsan 

(waxaa ku jira hubinta fahamka casharka iyo hubinta fahamka cutubka) 

Sharaxaada Qiimeynta

 • Qiimaynta manhajka ku salaysan ee ku dhex jirta Xisaabta Fasalka Diyaarsan. 

Ujeedada Qiimaynta

 • Go'aanso sida uu ardaygu u wanaajin lahaa nuxurka xisaabta ee la barayo. 

Xaggee xogta lagu kaydiyaa?

 • Haddii qiimaynta lagu maamulo aaladda iReady, xogta waxa lagu kaydiyaa iReady.
 • Qiimaynta sidoo kale waxaa lagu heli karaa qalin/warqad. 

Waa maxay jaangooyooyinka heerka fasalka?

 • Ma jiro halbeegyo heer qaran oo heer qaran ah. 
 • Ardayda waxaa laga filayaa inay muujiyaan ugu yaraan 80% aqoonta.

Waa maxay warbixinnada la heli karo?

 • Warbixino macalin oo badan ayaa laga heli karaa iReady Connect

Goorma ayaa kuwaas la maamulaa?

 • Hubinta Fahamka Casharka: dhammaadka cashar kasta oo Fasalka Diyaar ah
  • Casharradu waa qiyaastii 3-5 maalmood
 • Hubinta Fahamka Cutubka: dhamaadka Cutub kasta oo Diyaarsan 
  • Waxaa jira xulashooyinka cutubka dhexe iyo dhamaadka; Ardayda NECP waxaa looga baahan yahay inay qaataan hubinta fahamka cutubka dhamaadka

Sidee loo maamulaa?

 • Sida ugu habboon, waxaa lagu maamulaa iyadoo ardayda lagu qorayo akoonkooda iReady ardayduna waxay ku qiimeeyaan qalabkooda iyadoo ardaydu ay muujinayaan shaqada warqad xoqan.
 • Macallimiinta K/1 waxay si gaar ah u maamuli karaan iyadoo ku saleysan baahida korriinka ardayga. 
 • Qiimaynta warqad/qalin sidoo kale waa ikhtiyaar. 

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

 • 10-45 daqiiqo iyadoo ku xiran heerka fasalka iyo waxa ku jira. 
 • Hubinta Fahamka Casharka way ka gaaban yihiin Hubinta Fahamka Cutubka 

Yaa maamula qiimaynta?

 • Macalimiinta fasalka

Halkee laga helaa qiimaynta?

 • iReady Connect (macalimiintu way soo galeen, weydii Joanna WN haddii aad u baahan tahay soo galkaaga) 

Imtixaanka Gobolka oo dhan

MCA/MTAS: Xisaab, Sayniska Akhriska

Sharaxaada iyo Ujeedada Qiimaynta

Ujeedada Qiimaynta

Si loo cabbiro guusha laga gaaray Heerarka Waxbarashada Minnesota

 • Xisaabta: MCA ama MTAS (fasalada 3-8, 11)
 • Saynis: MCA ama MTAS (fasalada 5, 8, iyo hal mar dugsiga sare)

Sababta iyo isha laga rabo: Minnesota Statutes 120B.30 ; ESEA

Xaggee xogta lagu kaydiyaa?

 • Xogta waxa lagu kaydiyaa nidaamka MDE. Xogta sanadihii hore waxa kale oo lagu kaydiyaa Waxqabadka Dugsiga PowerSchool.

Waa maxay jaangooyooyinka heerka fasalka?

Waa maxay warbixinnada la heli karo?

 • Dugsiyada iyo qoysasku waxay helaan Warbixinta Ardayga Gaarka ah (ISRs) deyrta ka hor shirarka

Goorma ayaa kuwaas la maamulaa?

Daaqadaha

Akhriska

4/19/21 -4/23/21

Xisaab

4/26/21 - 4/30/21

Sayniska

5/3/21 - 5/7/21

Isqurxin

Xisaabta MCA, Akhriska, dhammaan MTAS: 5/3/21 - 5/7/21

Sayniska MCA: 5/10/21 - 5/14/21

Xisaabta, Akhriska iyo dhammaan MTAS waa in la sameeyaa 5/7. Sayniska MCA oo la sameeyay 5/14

Sidee loo maamulaa?

 • MCA: Guud ahaan fasalka iyo kooxo yaryar iyo 1:1
 • MATAS: 1:1
 • La sameeyay iyadoo la isticmaalayo abka TestNav ee iPads-ka buugaagta chromebooks
 • Tababarka iyo agabka laga helay PearsonAccess Next

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

 • Akhriska MCA: 2.5 saacadood (oo ku faafay in ka badan 5 maalmood)
 • Xisaabta MCA: 1.5 saacadood (oo ku faafay in ka badan 5 maalmood)
 • Sayniska MCA: 2 saacadood ayaa ku faafay 2 maalmood
 • Akhriska MTAS: 45-90 daqiiqo
 • Xisaabta MTAS: 30-60 daqiiqo
 • Sayniska MTAS: 30-60 daqiiqo

Yaa maamula qiimaynta?

 • Shaqaalaha dugsiga

Halkee laga helaa qiimaynta?

 • Macluumaadka waxaa laga heli karaa mareegaha MDE . Alaabooyinka dhabta ah waxaa laga helaa internetka gudaha apps aamin ah.Horumarinta Luuqadda Ingiriisiga

ACCESS/Alt-ACCESS

Sharaxaada Qiimeynta

 • ACCESS ee ELLs (ACCESS) waa magaca wadajirka ah ee WIDA kooxdeeda qiimaynta aqoonta luqadda Ingiriisiga oo kooban. ACCESS waxa qaata sanad walba bartayaasha luqadda Ingiriisiga ee ku jira Kindergarten ilaa Fasalka 8

Ujeedada Qiimaynta

 • Si loo qiimeeyo aqoonta luqadda Ingiriisiga sannad kasta bartayaasha Ingiriisiga 
 • Sababta: ESEA

Waa maxay warbixinnada la heli karo?

 • Qoysaska iyo dugsiyada ayaa heli doona Warbixinta Ardayga Gaarka ah

Goorma ayaa kuwaas la maamulaa?

 • K 1:1 Imtixaanku wuxuu bilaabmayaa Janaayo 25 
 • Imtixaanka fasalka 1aad - 8aad Febraayo 22 - Maarso 11
 • Samaynta Maarso 14 - 19

Sidee loo maamulaa?

 • Lagu sameeyay 1:1, koox yar, iyo habaynta fasalka oo dhan taas oo ku xidhan qaybta imtixaanka/imtixaanka ardaygu qaadanayo

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

 • Dhagaysi ilaa 40 daqiiqo
 • Akhriska ilaa 35 min
 • Isagoo hadlaya ilaa 30 min
 • Qorista Tier A/B/C ilaa 65 min

Yaa maamula qiimaynta?

 • Shaqaalaha dugsiga; Shaqaale shahaado haysta EL

Halkee laga helaa qiimaynta?Korjoogteynta Horumarka ELD: PMJR

Sharaxaada Qiimeynta

 •  

Ujeedada Qiimaynta

 •  

Xaggee xogta lagu kaydiyaa?

 •  

Waa maxay jaangooyooyinka heerka fasalka?

 •  

Waa maxay warbixinnada la heli karo?

 •  

Goorma ayaa kuwaas la maamulaa?

 •  

Sidee loo maamulaa?

 •  

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

 •  

Yaa maamula qiimaynta?

 •  

Halkee laga helaa qiimaynta?

 •  

 

Baadhaha WIDA

Sharaxaada Qiimeynta

 • Ardayda fasalka 1aad - 8aad

Ujeedada Qiimaynta

 •  

Xaggee xogta lagu kaydiyaa?

 •  

Waa maxay jaangooyooyinka heerka fasalka?

 •  

Waa maxay warbixinnada la heli karo?

 •  

Goorma ayaa kuwaas la maamulaa?

 •  

Sidee loo maamulaa?

 •  

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

 •  

Yaa maamula qiimaynta?

 •  

Halkee laga helaa qiimaynta?

 •  Bilaha/Taariikhaha

Qiimaynta 

Sidee loo maamulaa?

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

Sharaxaada & Halkee laga helaa

Ogosto 26 - Sebtembar 6Baadhiyaha Luuqadda Labaad

(K-8aad)

K: Model

1-8: Baadhiyaha ACCESS

 • Macalimiinta ELD waxay maamulaan 1:1 iyo koox yar
 • Isagoo hadlaya ilaa 15 min
 • Talaabooyinka Dhageysiga 1 & 2 ilaa 30 daqiiqo
 • Qoritaanka Qaybta A ilaa 1 daqiiqo
 • Qoritaanka Qaybta B ilaa 25 daqiiqo
 • Akhrinta Tallaabooyinka 1 & 2 
  • Hooseyso ilaa 20 daqiiqo
  • Med & sare ilaa 25 daqiiqo
 

MODEL/W-APT?

Sharaxaada Qiimeynta

 • Xanaanada kaliya

Ujeedada Qiimaynta

 •  

Xaggee xogta lagu kaydiyaa?

 •  

Waa maxay jaangooyooyinka heerka fasalka?

 •  

Waa maxay warbixinnada la heli karo?

 •  

Goorma ayaa kuwaas la maamulaa?

 •  

Sidee loo maamulaa?

 •  

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

 •  

Yaa maamula qiimaynta?

 •  

Halkee laga helaa qiimaynta?

 •  

 

Aqoonta

Nidaamka Qiimaynta Ilaha & Pinnell Benchmark

*Qiimayntan waa la hakiyay sannad dugsiyeedka 2020-2021 sababtuna tahay waxbarashada fogaanta. 

*F&P waxay mamnuucday isticmaalka BAS-ka ee isticmaalka fog 

Sharaxaada Qiimeynta

Ujeedada Qiimaynta

 • Waxay qiimeeyaan faseexnimada iyo fahamka si ay kaaga caawiyaan inaad hesho heerka wax-akhriska waxbarida ardayga

Xaggee xogta lagu kaydiyaa?

 • Trackers- uu dugsigu sameeyay

Waa maxay jaangooyooyinka heerka fasalka?

 • Tilmaamaha waxaa laga heli karaa halkan

Waa maxay warbixinnada la heli karo?

 • Midna, macalimiintu waxay codeeyeen rikoorka orodka qoraalo ku saabsan wada hadalka fahamka

Goorma ayaa kuwaas la maamulaa?

 • NECP ma maamuli doonto sannad dugsiyeedka 2020-2021

Sidee loo maamulaa?

 • 1:1

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

 • ~ 20 - 30 daqiiqo arday kasta

Yaa maamula qiimaynta?

 • TBD

Halkee laga helaa qiimaynta?

 • Heer kasta oo fasal ah ayaa wadaagi doona xirmo waxaana jiri doona hal F&P gaari oo leh heerar AZ ah oo la heli karo si loo kabo
 • 1:1 qiimaynta akhris-qoraalka ah ee qiimaynaysa faseexnimada iyo fahamka si ay kaaga caawiso inaad hesho heerka wax-akhriska waxbarida ee ardayga

 

2020-2021 Qiimaynta Heerka Akhriska Heerarka ah ee Waxbarashada Isku-dhafka ah/Masaafada 

Sharaxaada Qiimeynta

 • Sannad-dugsiyeedka 2020-2021 oo keliya, macallimiinta fasalka K-4 ayaa maamuli doona qiimayntan akhriska ee gaaban, heerka online-ka ah. 

Ujeedada Qiimaynta

 • Qiimee heerarka wax-akhrinta ee ardayga si loo hubiyo in heerarka qoraalka ku habboon loo isticmaalo wax-akhrinta la hagayo. 
 • Xogta loo isticmaalo in lagu habeeyo buundooyinka ugu dambeeya ee kaararka warbixinta.
 • Lagula xiriiro qoysaska shirarka. 
 • Loo isticmaalo sidii hal dhibic xog marka la aqoonsanayo ardayda u baahan faragelinta. 

Xaggee xogta lagu kaydiyaa?

 • Macallimiintu waxay diiwaan geliyeen raadraaca dugsigu-abuuray (LAURA ADD LINK) 
 • TBD: xogta la geliyey Arrimaha Waxqabadka

Waa maxay jaangooyooyinka heerka fasalka?

 • Tilmaamaha waxaa laga heli karaa halkan

Waa maxay warbixinnada la heli karo?

 • TBD: Warbixinnada waxqabadka ayaa muhiim ah 

Goorma ayaa kuwaas la maamulaa?


Rubuc

Daaqada maamulka

1

9/28/20 - 10/12/20 

2

1/5/2021-1/21/2021

3

3/15/2021 - 4/1/2021

4

5/17/2021 - 6/3/2021

Sidee loo maamulaa?

 • 1:1
 • Waxaa lagu maamuli karaa si shaqsi ah iyadoo la isticmaalayo qalab ama meel fog iyadoo la isticmaalayo shaashadda 

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

 • ~ 10 - 30 daqiiqo arday kasta

Yaa maamula qiimaynta?

 • Macalimiinta fasalka 

Halkee laga helaa qiimaynta?

 

Magacyada Xarafka Xannaanada iyo Dhawaaqyada (ESGI)

Sharaxaada Qiimeynta

 • Wuxuu qiimeeyaa aqoonta uu ardaygu u leeyahay magacyada xarfaha waaweyn iyo kuwa hoose. 

Ujeedada Qiimaynta

 • Qiimee xirfadaha akhris-qoraalka hore. 
 • Xogta waxaa lala xiriirin karaa qoysaska si loogu bartilmaansado guriga dhexdiisa. 

Xaggee xogta lagu kaydiyaa?

Waa maxay jaangooyooyinka heerka fasalka?

 • Ma jiraan halbeegyo heer qaran oo heer qaran ah. 
 • Ardayda xanaanada waxaa la filayaa inay si toos ah u yaqaanaan magacyada xarfaha waaweyn iyo kuwa yar yar Oktoobar 19keeda.

Waa maxay warbixinnada la heli karo?

 • ESGI waxay leedahay warbixino waalid iyo macalin oo badan. 
 • ESGI sidoo kale waxay si toos ah u soo saartaa kaadhadhka flash-ka si loogu soo diro guriga si loogu tababaro. 

Goorma ayaa kuwaas la maamulaa?

 • Macalimiinta xanaanada ayaa maamuli doona BOY ka dibna ku celin doona qiimeynta bil kasta. Ardaydu uma baahna inay sii wadaan qiimaynta marka ay bartaan dhammaan magacyada xarafka iyo dhawaaqyadooda. 

Sidee loo maamulaa?

 • 1:1 adigoo isticmaalaya laptop ama iPad. 

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

 • Ku dhawaad 10-15 daqiiqo/ardayga.

Yaa maamula qiimaynta?

 • Macalimiinta fasalka barbaarinta. 

Halkee laga helaa qiimaynta?Kindergarten & Fasalka Koowaad Erayada Soo noqnoqoshada Sare (ESGI)

Sharaxaada Qiimeynta

 • Wuxuu qiimeeyaa aqoonta ardayga ee erayada soo noqnoqda. 

Ujeedada Qiimaynta

 • Qiimee xirfadaha akhris-qoraalka hore. 
 • Xogta waxaa lala xiriirin karaa qoysaska si loogu bartilmaansado guriga dhexdiisa. 

Xaggee xogta lagu kaydiyaa?

Waa maxay jaangooyooyinka heerka fasalka?

 • Ma jiraan halbeegyo heer qaran oo heer qaran ah. 
 • Ardeyda waxaa laga filayaa inay si fiican u yaqaanaan erayada soo noqnoqda ee heerka 1-aad. 

Waa maxay warbixinnada la heli karo?

 • ESGI waxay leedahay warbixino waalid iyo macalin oo badan. 
 • ESGI sidoo kale waxay si toos ah u soo saartaa kaadhadhka flash-ka si loogu soo diro guriga si loogu tababaro. 

Goorma ayaa kuwaas la maamulaa?

 • Xanaanada: Todobaadle
 • Fasalka Koowaad: Dhammaadka cutub kasta oo 6-usbuuc ah. 

Sidee loo maamulaa?

 • 1:1 adigoo isticmaalaya laptop ama iPad. 

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

 • Qiyaastii 5-15 daqiiqo/arday, taasoo ku xidhan cutubka. 

Yaa maamula qiimaynta?

 • Barayaasha fasalada xanaanada iyo fasalka koowaad. 

Halkee laga helaa qiimaynta?

 

Fasalka Koowaad Hubinta Cod-bixinta Todobaadlaha ah (ESGI)

Sharaxaada Qiimeynta

 • Wuxuu qiimeeyaa aqoonta ardayga iyo adeegsiga xirfadaha heerka 1aad. 

Ujeedada Qiimaynta

 • Qiimee xirfadaha akhris-qoraalka hore. 
 • Xogta waxaa lala xiriirin karaa qoysaska si loogu bartilmaansado guriga dhexdiisa. 

Xaggee xogta lagu kaydiyaa?

Waa maxay jaangooyooyinka heerka fasalka?

 • Ma jiraan halbeegyo heer qaran oo heer qaran ah. 
 • Ardeyda waxaa laga filayaa inay si fiican u yaqaaniin xirfadaha dhawaaqa ee lagu baranayo tirsiga 1aad. 

Waa maxay warbixinnada la heli karo?

 • ESGI waxay leedahay warbixino waalid iyo macalin oo badan. 
 • ESGI sidoo kale waxay si toos ah u soo saartaa kaadhadhka flash-ka si loogu soo diro guriga si loogu tababaro. 

Goorma ayaa kuwaas la maamulaa?

 • Todobaadle 

Sidee loo maamulaa?

 • 1:1 adigoo isticmaalaya laptop ama iPad. 

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

 • Ku dhawaad 5 daqiiqo/ardayga. 

Yaa maamula qiimaynta?

 • Macalimiinta fasalka koowaad. 

Halkee laga helaa qiimaynta?

K-4 Rikoorada Yaryar ee Akhriska

Sharaxaada Qiimeynta

 • Qiimayn qaabaysan oo lagu bixiyo cashar akhris oo la hagayo. 

Ujeedada Qiimaynta

 • Si aad u wargeliso tilmaamaha akhriska ee la hagayo iyo in la hubiyo in ardaydu akhrinayaan heer qoraal oo habboon inta lagu jiro akhriska la hagayo. 

Xaggee xogta lagu kaydiyaa?

 • Macallimiintu waxay xafidaan xogta iyaga oo isticmaalaya nidaamkooda (tusaale. Binder oo wata xaashida duubista yar ee arday kasta). Xogtu uma baahna in la geliyo xog kasta. 

Waa maxay jaangooyooyinka heerka fasalka?

 • N/A

Waa maxay warbixinnada la heli karo?

 • N/A

Goorma ayaa kuwaas la maamulaa?

 • Inta lagu jiro akhriska la hanuuniyey. 

Sidee loo maamulaa?

 • Macallinku waxa uu dhegeystaa akhriska afka ah ee ardayga oo waxa uu qaataa qoraal gaaban (10-20 erey) oo ordaya, isaga oo tilmaamaya wax kasta oo habab khaldan ah si uu u caawiyo ogaysiinta tallaabooyinka xiga. 

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

 • 1-3 daqiiqo/ardayga

Yaa maamula qiimaynta?

 • Macalimiinta fasalka

Halkee laga helaa qiimaynta?

 • XIRIIR si aad u galeyso koobiga guud ee template
K-4 Rikoorada Socodka Akhriska

*Qiimayntan waa la hakiyay sannad dugsiyeedka 2020-2021 sababtuna tahay waxbarashada fogaanta. 

Sharaxaada Qiimeynta

 •  

Ujeedada Qiimaynta

 •  

Xaggee xogta lagu kaydiyaa?

 •  

Waa maxay jaangooyooyinka heerka fasalka?

 •  

Waa maxay warbixinnada la heli karo?

 •  

Goorma ayaa kuwaas la maamulaa?

 •  

Sidee loo maamulaa?

 •  

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

 •  

Yaa maamula qiimaynta?

 •  

Halkee laga helaa qiimaynta?

 •  3/4 Akhriska Waddada Todobaadle iyo Qiimaynta Cutubka

*Qiimaynta Cutubka Waddada Akhriska waa la hakiyay sanad dugsiyeedka 2020-2021 sababtuna tahay waxbarashada fogaanta. 

*Ardayda fasallada saddexaad iyo afraad waxay qaadan doonaan imtixaannada Reading Street toddobaadle ah inta lagu jiro waxbarashada masaafada. 

Sharaxaada Qiimeynta

 • Qiimaynta manhajka ku duugan ee la socda manhajka Waddada Akhriska.

Ujeedada Qiimaynta

 • Qiimee aqoonta ardayga ee nuxurka Waddada Akhriska. 

Xaggee xogta lagu kaydiyaa?

 • Buugaagta darajada PowerTeacher Pro

Waa maxay jaangooyooyinka heerka fasalka?

 • Ma jiraan halbeegyo heer qaran oo heer qaran ah.
 • Ardayda waxaa laga filayaa inay muujiyaan ugu yaraan 80% masters ee xirfadaha la barayo toddobaad kasta.

Waa maxay warbixinnada la heli karo?

 • Macallimiintu waxay ka soo saari karaan warbixinnada buug-yaraha PowerTeacher Pro haddii loo baahdo. 

Goorma ayaa kuwaas la maamulaa?

 • Todobaadle 

Sidee loo maamulaa?

 • Macallinku wuxuu ku meeleeyaa ardayda xisaabaadka SAVVAS; ardaydu waxay qaataan qalab (iyagoo isticmaalaya buuga akhriska ee wadada iyo warqad xoqan)
 • Waxa kale oo loo heli karaa sida qalin/qalaan qiimayn ahaan. 

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

 • 45-60 daqiiqo 

Yaa maamula qiimaynta?

 • Macalimiinta fasalka

Halkee laga helaa qiimaynta?

 • Qalabka manhajka daabacaadda ee Waddada akhriska ama khadka tooska ah ee SAVVAS 

 

Fasalka 5-aad ee Akhriska/Qaybta Akhriska/Qiimeynta Ku Meel Gaarka ah

Sharaxaada Qiimeynta

 • Qiimaynta cutubka AmplifyELA

Ujeedada Qiimaynta

 • Qiimee heerka sare ee heerarka fasalka ee lagu sahamiyay cutub kasta

Xaggee xogta lagu kaydiyaa?

 • AmplifyELA onlaynka ah (kaas oo ku xidhan Google Classroom iyo Drive)

Waa maxay jaangooyooyinka heerka fasalka?

 •  

Waa maxay warbixinnada la heli karo?

 • Madal AmplifyELA waxay si toos ah u soo saartaa warbixino muujinaya buundada guud, iyo sidoo kale burburka soo socda: fikradaha muhiimka ah iyo faahfaahinta, farsamada iyo qaab dhismeedka, isdhexgalka aqoonta iyo fikradaha

Goorma ayaa kuwaas la maamulaa?

 • Dhamaadka cutub kasta (qiyaastii hal imtixaan rubuckii)

Sidee loo maamulaa?

 • AmplifyELA onlaynka ah

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

 • Muddada fasalka ugu badnaan saacad

Yaa maamula qiimaynta?

 • Macallin

Halkee laga helaa qiimaynta?

 • AmplifyELA onlaynka ahKu-meel-gaadhka Qorista

*Qiimayntan waa la hakiyay sannad dugsiyeedka 2020-2021 sababtuna tahay waxbarashada fogaanta. 

Sharaxaada Qiimeynta

 • Lucy Calkins waxay dalbanaysaa qoraal degdeg ah iyo qoraal
 • (K-8aad)

Ujeedada Qiimaynta

 •  

Xaggee xogta lagu kaydiyaa?

 • TBD

Waa maxay jaangooyooyinka heerka fasalka?

 •  

Waa maxay warbixinnada la heli karo?

 • TBD

Goorma ayaa kuwaas la maamulaa?

 • Lama maamuli doono inta lagu jiro sannad dugsiyeedka 2020-2021

Sidee loo maamulaa?

 • Fasalka oo dhan hal muddo 45-daqiiqo ah; waxa lagu samayn karaa kooxo yaryar/1:1 si loola kulmo hoyga ardayda

Intee in le'eg ayay qaadataa in la maamulo?

 • 45 daqiiqo

Yaa maamula qiimaynta?

 • Macalinka fasalka ama macalinka diiwaanka

Halkee laga helaa qiimaynta?Jiilaalka 2020-2021

 

Erayada Go'aamin kara ee Degdegta ah

DEGDEG CBM-R

Akhris degdeg ah

DEGDEG AH AutoReading

IReady Diagnostic

Xanaanada

X

n/a

n/a

n/a

X

fasalka 1aad

X

X

n/a

n/a

X

fasalka 2aad

n/a

X

n/a

n/a

X

fasalka 3aad

n/a

X

n/a

n/a

X

Fasalka 4aad

n/a

X

X

X

X

Fasalka 5aad

n/a

n/a

X

X

X

Fasalka 6aad

n/a

n/a

X

X

X

Fasalka 7aad

n/a

n/a

X

X

X

Fasalka 8aad

n/a

n/a

X

X

X

X = loo baahan yahay

n/a = aan la qaadanayn Jiilaalka 2020-2021

 

Ikhtiyaarka K-3 Akhriska degdegga ah:

 • Diseembar 7 - Diseembar 18-keeda: Laura waxay gashaa xiisadaha soo-dhoweynta ardaydana waxaa loo diraa qolalka dillaaca. Qiyaastii hal fasalkiiba 2 saacadood; Fasalka 1aad oo leh laba jeer (CBM-R iyo Decodable).
  • Joanna S. waxay samayn kartaa qof ahaan labadan toddobaad gudahood
  • Kylie iyo Jenna oo samaynaya caruurtooda ay arkaan
  • Ardayda leh IEP, Joanna S. waxay la xidhiidhi doontaa Jenny iyo Maddie si ay ugu yimaadaan Soo-dhoweynta (ama qof ahaan) si ay u sameeyaan CBM inta lagu jiro wax-akhris.
 • Tabobar la wadaaga macalimiinta si ay u sameeyaan. Macallimiinta hormuudka ah waxay lumiyaan la-macalinkooda inta uu macallinku sameeyo. Lagu kalsoonaan karo oo yar haddii dad badan ay imtixaanka bixinayaan.

 

Ikhtiyaarada 4-8 Akhris-qoraalka si degdeg ah:

 • Joe wuxuu qaadaa tijaabada muunada (ay adagtahay in la khiyaameeyo).
 • Intii lagu jiray xannibaadda Kaylena iyo Michelle, waxay la socdaan qolal badan oo dillaacsan. Michelle, Francisco iyo Joe proctor 3 kooxood oo yaryar. Kalyena, Joe iyo Francisco si ay u sameeyaan maalin kale 5-6.
 • Fasalka 4aad: Jane O iyo Zach maalinta Arbacada si ay ula socdaan macalinka (Ashley, Jane O iyo Zach hal Arbacada) ka dibna Arbacada soo socota Mandy, Jane O iyo Zach. Fasalka 4aad wuxuu tijaabiyaa maalin maalmaha ka mid ah laba saacadood oo buuxa (malintaas xisaab la'aan).
 • Macallimiinta Waxbarashada Gaarka ah ee riixaya waxay maamuli doonaan koox yar

 

Fiiro gaar ah: Fasalka 4-aad wuxuu leeyahay iPads, fiidiyoowyada tooska ahina wuu baxayaa marka ay tagaan app ka duwan

 

Su'aalaha loogu talagalay ogaanshaha iReady:

 • Shaashada wadaaga? Uma shaqayn doono la-macallimka inuu riixo iyaga haddii ay u baahan yihiin inay jiidaan wax-qabadyada.
 • Ma dhici kartaa inta lagu jiro fadhiga tooska ah ee K-4?  

Sharaxaad:

Waxaan rabay inaan ku daro in fasalka 4aad laga yaabo inuu rabo inuu sameeyo FAST CBM-R bartamaha iyo dhamaadka sanadka si loo helo qiimeynta heerka fasalka. Maanta oo keliya ayaannu ka hadalnay si kooban waxaanan sii hubin doonnaa toddobaadka soo socda. Kylie waxay aragtaa qiyaastii kala bar ardayda fasalka 4aad, si ay u awooddo inay tijaabiso qayb weyn oo fasalka ah. Hanaan iyo Linda sidoo kale aad bay u awoodaan inay sameeyaan imtixaanka haddii la tababaro.

Ka warran haddii ardayda ugu da'da yar aanu haysanno shaqaale badan oo taageera inta lagu jiro fadhiga tooska ah oo u qaybiyaan kooxda 12 afar kooxood (macallin hormood ah, macalinka, iyo laba shaqaale oo kale)?

 

11.10.20

Waxyaabaha la sameeyo:

 • Joanna WN: 
  • Qabyo jadwalka i-diyaar bisha Janaayo
  • Jadwalka qabyada ah ee imtixaanka FAST
   • Laura iyo 1:1s = December
   • Weydii doorbidida Joe iyo Laura: Akhris degdeg ah bisha Janaayo? Hal toddobaad xisaab iyo akhrin sida MCA-yada Janaayo?
  • Tababar qabyo ah oo loogu talagalay maamulka fog ee diyaar u ah
  • Tababar qabyo ah oo loogu talagalay maamulka fog ee FAST
  • Qabyo qoraalka qorshaha shaqaaleysiinta
  • Dalbo sameecadaha dhegahaIsniin

Talaado

Arbacada

Khamiis

Jimcaha

4       

11       

18


5-8 i-Diyaar

19


5-8 i-Diyaar

20


5-8 i-Diyaar

21


5-8 i-Diyaar

22


5-8 i-Diyaar

25